Privacy policy -GDPR

1. Administrator danych:

Łukasz Podleśny Architektura Wnętrz

01-210 Warszaw ul.Kolejowa 47a/124

studio@themetropolitan.pl

tel. 660 937 572

2. Gromadzenie danych:

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują kontaktując się z nami

(np. za pomocą maila lub osobiście w oddziałach firmy).

Dane są nam potrzebne aby móc zrealizować naszą umowę.

W załącznikach do umowy zawarte będą pełnomocnictwa na podstawie których będą nam użyczane niezbędne dane do realizacji umowy.

3. Przekazywanie danych:

Dane klientów używane są przez pracowników firmy w zakresie umożliwiającym realizację umowy.

Jedynie po uzyskaniu dodatkowego pełnomocnictwa niezbędne dane klientów będą przekazywane w celu:

Zamówienia i dostawy materiałów

Zlecanie prac podwykonawcom

Publikacji w mediach społecznościowych (standardowo podawana jest nazwa inwestycji(osiedla) oraz metraż, nie są podawane dane osobowe klientów)

4. Cookies i analityka internetowa:

Obecnie nie prowadzimy zbierania danych cookies ani nie wykorzystujemy tych danych do celów marketingowych.

Strona internetowa www, facebook oraz instagram działają jednostronnie i są informacją o naszej działalności.

5. Wgląd do danych:

W każdym momencie przetwarzania danych mają Państwo do nich dostęp i możliwość cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych:

Łukasz Podleśny Architektura Wnętrz

01-210 Warszaw ul.Kolejowa 47a/124

studio@themetropolitan.pl

tel. 660 937 572

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Maj 2018