Project Management

Detale Projektowe
04/04/2019

Project Management. Odpowiedzialne zarządzanie realizacją.Wśród ofert pracowni projektowych najczęściej zawierany jest nadzór projektowy jako ostatni etap współpracy. Nadzór prowadzony jest bezpośrednio przez architekta i ma na celu sprawdzanie zgodności realizacji z założeniami projektu.
THE METROPOLITAN w swoim standardzie obsługi ma rozwiniętą wersję współpracy, którą określamy jako Project Management. Jest to funkcja niezwykle odpowiedzialna ze strony biura projektowego, a dla klienta ma ona wiele zalet.
Podstawową zaletą jest odpowiedzialność za całość realizacji. Klient przekazuje zakup materiałów, płatności oraz ich odbiór na ramię biura. Osoba zarządzająca realizacją odpowiedzialna jest za terminowe wykonywanie poszczególnych etapów remontu. Bezpośrednio wiąże się to z koordynacją międzybranżową projektów wraz z procesem wykonywania prac w określonej technologii jak i harmonogramie. Wiadome jest, że technologia musi być jednostkowo dobierana do każdego indywidualnego projektu. Do każdego projektu indywidualnie dobierani są także dostawcy materiałów oraz wykonawcy.
Jakość odpowiedzialnego zarządzania realizacją doceniana jest przez naszych klientów, dlatego rozwijamy ten kierunek, zapewniając najwyższy standard profesjonalnej obsługi.

Michał Wąsowicz
Project Manager